210
  
217
  
201
  
203
206
  
218
  
216
  
215
214
  
ארון 3 דלתות
  
162
  
200

 ארונות